ขนาด&สีไหม

ขนาด & สีไหม

โทนสีไหมปัก

Chart สีไหมเป็นการแนะนำสีไหมสำหรับปักทางร้านจะดำเนินการเปรียบเทียบสีไหมที่ใกล้เคียงกับ Art Work ลูกค้าส่งมา หรือถ้าลูกค้าต้องการกำหนดโทนสีเอง กรุณาเลือกสีไหมจาก Chart เช่น i1>สีส้ม หรือระบุสีที่จะปักจากหลอดไหม

หมายเหตุ การเลือกสีไหมดังกล่าวอาจจะผิดเพี้ยนเล็กน้อยตามการแสดงผลในหน้าจอของทางร้านกับทางลูกค้าไม่เท่ากัน

 

 

ตัวอย่างขนาดและตำแหน่ง

 

Visitors: 126,697