การเลือกสีไหม

หมายเหตุ การเลือกสีไหมดังกล่างอาจจะผิดเพี้ยนเล็กน้อยตามการแสดงผลในหน้าจอของทางร้านกับทางลูกค้าที่ไม่เท่ากัน

 ลูกค้าสามารถมาเลือกสีที่ร้านได้หรือขอคอนเฟิร์มสีไหมจากพนักงาน แจ้งและสอบถามได้ทาง Line : @insidercap

 

หากต้องการสีไหมนอกเหนือจากด้านบน 

สามารถเลือกสีจากชาร์ตสีด้านล่างได้

เลือกสีไหมจาก Chart เช่น i1>สีส้ม

ขนาดและตำแหน่งปัก

 

 

Visitors: 135,953