การเลือกสีไหม

 ลูกค้าสามารถ​เลือกสีไหม​ จากเบอร์หลอดไหมด้านล่าง

(สีจากหลอดไหมเป็นสีที่ร้านมีพร้อมไว้บริการ)

หมายเหตุ การเลือกสีไหมดังกล่าวอาจจะผิดเพี้ยนเล็กน้อยตามการแสดงผลในหน้าจอของทางร้านกับทางลูกค้าที่ไม่เท่ากัน

 ลูกค้าสามารถมาเลือกสีที่ร้านได้หรือขอคอนเฟิร์มสีไหมจากพนักงาน แจ้งและสอบถามได้ทาง Line : @insidercap

 

หากต้องการสีไหมนอกเหนือจากด้านบน 

สามารถเลือกสีจากชาร์ตสีด้านล่างได้

(เลือกสีไหมจากชาร์ตเฉพาะกรณีที่หลอดไหมด้านบนไม่มีสีที่ท่านต้องการ)

เลือกสีไหมจาก Chart เช่น i1>สีส้ม

  

 

Visitors: 156,529