การเลือกสีไหม

 ลูกค้าสามารถ​เลือกสีไหม​ จากเบอร์หลอดไหมด้านล่าง

(สีจากหลอดไหมเป็นสีที่ร้านมีพร้อมไว้บริการ)

หมายเหตุ การเลือกสีไหมดังกล่าวอาจจะผิดเพี้ยนเล็กน้อยตามการแสดงผลในหน้าจอของทางร้านกับทางลูกค้าที่ไม่เท่ากัน

 ลูกค้าสามารถมาเลือกสีที่ร้านได้หรือขอคอนเฟิร์มสีไหมจากพนักงาน แจ้งและสอบถามได้ทาง Line : @insidercap

 

  

 

Visitors: 352,874